Idoma Names

This is a user generated Idoma names database and you can help improve it by adding an Idoma name and its meaning.
Use the search box below to search our Idoma names database.
101. Obekpa
102. Obiabo
103. Obiye
104. Obogwu
105. Obotu
106. Obute
107. Ochanya
108. Ochayi
109. Oche
110. Ocheikwu
111. Ocheje
112. Ocheme
113. Ochemeyi
114. Ocheoho
115. Ochfije
116. Ochohepo
117. Ochojila
118. Ocholuje
119. Ochube
120. Odachi
121. Odaleko
122. Odeh
123. Odumu
124. Ogangbo
125. Oganya
126. Ogbe
127. Ogbole
128. Ogbotu
129. Ogebe
130. Ogejuma
131. Ogodo
132. Ogwa
133. Ogwola
134. Ogwuche
135. Ohi
136. Ojechema
137. Ojobo
138. Ojonya
139. Ojonye
140. Ojoyilano
141. Oka
142. Okloho
143. Okoh
144. Okpe
145. Okwo
146. Okwori
147. Oloche
148. Olofu
149. Olotuche
150. Oloture