Idoma Names

This is a user generated Idoma names database and you can help improve it by adding an Idoma name and its meaning.
Use the search box below to search our Idoma names database.
101. Obiye
102. Obogwu
103. Obotu
104. Obute
105. Ochanya
106. Ochayi
107. Oche
108. Ocheikwu
109. Ocheje
110. Ocheme
111. Ochemeyi
112. Ocheoho
113. Ochfije
114. Ochohepo
115. Ochojila
116. Ocholuje
117. Ochube
118. Odachi
119. Odaleko
120. Odeh
121. Odumu
122. Ogangbo
123. Oganya
124. Ogbe
125. Ogbole
126. Ogbotu
127. Ogebe
128. Ogejuma
129. Ogodo
130. Ogwa
131. Ogwola
132. Ogwuche
133. Ohi
134. Ojechema
135. Ojobo
136. Ojonya
137. Ojonye
138. Ojoyilano
139. Oka
140. Okoh
141. Okpe
142. Okwo
143. Okwori
144. Oloche
145. Olofu
146. Olotuche
147. Oloture
148. Omaba
149. Omaga
150. Omale